Ruder

Få fikset din forrude i tide!

Reparation og udskiftning af ruder er en kompliceret proces, der kræver viden og spidskompetencer.

Det er vigtigt, du lader fagfolk udføre arbejde, så alle regler og krav bliver overholdt.
Kom ind til en uforpligtende snak og få en god aftale om reparation/udskiftning af din rude.

Nye synsregler for forruder
Den 1. juli 2012 indførte Trakstyrelsen nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Det betyder, at forruden nu deles op i tre zoner, der har hver sin grænse for maksimalt tilladt radius af stenslag og revner.

Inddeling af forruden:
Det omfattede område er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte arealer inden for det originale viskerfelt:

Område A (fjernsigtsfeltet)
Den er som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret.

Område B
Den er som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.

Område C
Den er som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fortsættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

Årsager til, at forruden ikke kan godkendes ved syn:
Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

Område A
Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved “sandblæsning”), der bevirker, at genstande, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.

Område B
Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm

Område C
Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm og