Lejebetingelser

1. BETALING: 
Lejen udgør i alt kr.   lav sæson 5500 kr.  Høj sæson 7500 kr  som betales ved kontraktens oprettelse og lejekontrakten er dermed gyldig.

Depositum betales senest 30 dage før lejemålet træder i kraft til konto: Sydbank 8011 2001351

2. AFBESTILLING:
Ved afbestilling indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales det indbetalte beløb minus 25% af det fulde lejebeløb.

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales det indbetalte beløb minus 50% af det fulde lejebeløb og fuld depositum.

Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales intet lejebeløb – kun det fulde depositum.

3. DEPOSITUM:
Depositum/selvrisiko ved skade udgør kr. 6000,- som indsættes på vores konto 8011 2001351 senest 30 dage før lejemålet træder i kraft.

Depositum vil blive tilbagebetalt senest 14 dage efter aflevering af autocamperen i samme hele og ubeskadigede stand.

Ting i autocamperen, som ødelægges, f.eks. skader på møbler eller andet inventar, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales ved aflevering af autocamperen.

4. UDLEVERING:
Ved udlevering af autocamperen til lejer, skriver lejeren under på, hvilken stand autocamperen er i ved udleveringen, så der ingen tvivl kan være omkring skader m.v., når autocamperen afleveres til udlejer.

5. FØRER AF AUTOCAMPEREN: 
Er kun lejeren eller anden i denne kontrakt navngiven person (over 24 år, der har haft kørekort mere end 6 år). Vognen må beboes af højst 4 personer. Lejeren er ansvarlig for camperens stand (olie, vand, luft m.v).

6. FORSIKRING:
Autocamperen er forsikret til udlejning. Ejer har tegnet kaskoforsikring. Lejer hæfter fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen. Selvrisiko udgør 6000 kr pr skade. Ved vanvidskørsel hæfter lejer for autocamperens værdi.

7. UHELD:
Eventuelle udgifter for lejeren p.g.a. uheld under udlejningen er udlejer uvedkommende.

8. TILBAGELEVERING:
Autocamper og inventar skal tilbageleveres på ejers bopæl til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen.

Autocamperen skal være rengjort indvendig og støvsuget + gulv vasket.

Manglende rengøring vil blive modregnet i depositum med 1000 kr.

Toilettet tømt – manglende tømning/rengøring af toilet – 1000 kr.

Gas og toilet taps betales ved afhentning af autocamperen

9. OVERSKRIDELSE AF LEJEPERIODE:
Betales med 500,- kr pr. time. Pakerings og fart bøder er udlejer uvedkommende,og sendes til lejer.

Ved eventuel uheld,skal der laves politirapport

Der er 2100 fri km ved 1 uges leje, 4500 fri km ved 2 ugers leje, fri km over 2 ugers leje. Overskridelse af km koster  2 kr pr km.

Autocamperen skal tilbageleveres fuld optanket.

Kræves der hovedrengøring af bil, afregnes det efter tid.

Kørsel i krise- eller krigsområder er ikke tilladt.

HUSDYR OG RYGNING I AUTOCAMPEREN ER IKKE TILLADT !!!

Udlejer kan ikke afkræves erstatnings bil i tilfælde af nedbrud.

Leje prisen i lavsæson er 5500,00kr  og i højsæson 7500,00Kr  Pr uge.